יחסי ציבור

הם פעילות תקשורת המונים שמטרתה להשפיע על הציבור, או על קהל יעד מסוים, להשגת מוניטין הרצוי ליוזם פעילות זו. יחסי ציבור נחוצים לפעילותו השגרתית של יחיד או גוף הרוצה להגיע לתודעת הציבור, וחשיבותם גוברת בעיתות ניהול משבר בפעילותו של הגוף. 

היחצן הוא אדם שיש לו יכולת לייצר עבור העיתונאים מידע רלוונטי עבור הלקוח שלו. הנחת העבודה בפעילותו היא – האמונה בכוחה של הידיעה העיתונאית, וביכולתה לספק אמינות גדולה יותר מאשר מודעה או סרטון המוגדרים כפרסום ונחשבים פחות אמינים. לשם כך נעזר היחצן בקשריו עם כל אמצעי התקשורת.

ניסיון עיתונאי עשיר ורב שנים של צוות PUZZLE, בכל תחומי התקשורת (משפטים, מוניציפאלי, שוק הון, פיננסים, חקיקה ועוד), מאפשר לנו  להשיג את מטרותיו העסקיות והתקשורתיות של הלקוח/הארגון תוך הכרת עולם התקשורת המשתנה ללא הרף.

תוכן

יצירת תוכן היא תרומת מידע לכל סוג מדיה שהוא ואשר מיועד עבור משתמשי קצה/קהל צרכנים מסוימים- בהקשרים מסוימים.
"תוכן", במובנו הרחב, מוגדר כ"דבר מה, המיועד להתפרסם ו/או להיות מבוטא, תוך שימוש באמצעי כלשהו- המשמש כלי שרת לצורך מטרה זו". 
ניסיון רב שנים של כתיבה עיתונאית מאפשר לנו לארוז את הסיפור שלכם בצורה מעניינת, כך שיתפרסם וישיג את מטרות הארגון הן העסקיות והן התקשורתיות ויימתג את הארגון/הלקוח כפי שהוחלט מראש.

ניהול משברים

משבר הוא אירוע חריג, לא מתוכנן, בעל פוטנציאל השפעה שלילי על השם הטוב או מהימנות הארגון, שעלול לסכן את עצם קיומו של הארגון או לפגוע בו פגיעה קשה,  לפגוע בביצועים הפיננסיים. משבר כולל בתוכו את הגרעינים להצלחה ואת השורשים לכישלון.
ניהול משברים הוא הפונקציה המנחה כיצד משתלטים על משבר, מצמצמים נזק ופגיעה בשמו הטוב של הארגון - לנו יש את היכולת למנוע משבר מלכתחילה ואם כבר נקלעתם לתוך משבר אנו יכולים לנהל אותו תוך הבנת צרכי הארגון, ניתוח המשבר וניהולו עד ליציאה ממנו מחוזקים יותר.